Między Mrzeżynem, a Kołobrzegiem rozciąga się pas szerokiej i czystej plaży. W pasie tym znajdują się trzy małe miejscowości turystyczne mianowicie Rogowo, Dźwirzyno oraz Grzybowo. Podobnie jak przed Mrzeżynem także tereny  w okolicy Rogowa wykorzystywało wojsko. Obecnie tereny w obrębie Rogowa przeznaczane są pod turystykę i rekreację.

Plaże na tym odcinku są  bardzo szerokie. Wybrzeże w tym rejonie jest dość niskie, podobnie jak miedzy Pogorzelicą i Mrzeżynem dominują malownicze piaszczyste wydmy białe porośnięte turzycą piaskową i piaskownicą.

Miedzy Rogowem, a Dźwirzynem rozciąga się obszar mierzei jeziora Resko. Wysokość wału wydmowych na mierzei Jeziora Resko w niektórych miejscach dochodzi nawet do 16 metrów. Samo jezioro jest małym jeziorem przymorskim, o powierzchni około 600 ha znajdującym się we wschodniej części Wybrzeża Trzebiatowskiego. Średnia głębokość jeziora to 1,3 metra natomiast maksymalna to 2,5 metra. Resko Przymorskie jest naturalnym zbiornikiem wodnym powstałym na skutek odcięcia mierzeją dawnej zatoki od morza, podobnie jak w przypadku wszystkich jezior przymorskich. Mierzeja jeziora Resko Przymorskie ma szerokość miedzy 0,3 a 1 km. Z uwagi na swoje warunki hydrologiczne  i morfometryczne jezioro Resko jest zbiornikiem silnie zeutrofizowanym. Jego głównymi dopływami są od zachodu koryto starej Regi, które ówcześnie stanowiło ujście rzeki Rega. Znajdowała się tu osada Regoujscie.

Obecnie nowe sztucznie utworzone ujście Regi znajduje się w miejscowości Mrzeżyno gdzie prowadzi swe wody do Bałtyku. Brzegi jeziora w części zachodniej, południowej i wschodniej są praktycznie nie dostępne porośnięte trzciną pospolitą. Stwarza to możliwość do bytowania rzadkich przedstawicieli fauny i flory.

 

Rezydencja Nadmorska w Rogowie www.apartplaza.pl

Rezydencja Nadmorska w Rogowie www.apartplaza.pl

Rezydencja Nadmorska w Rogowie www.apartplaza.pl

Rezydencja Nadmorska w Rogowie www.apartplaza.pl